Klettern in Getu - Petzl Roctrip 2011

Mehr zu dieser Fotostrecke: Petzl Roctrip 2011 in Getu, China: Bilder, Info, Video
Klettern in Getu, China: Petzl Roctrip 2011
Foto: Petzl / Sam Bié